آیا اساساً نظریه روابط بینالملل اسلامی کارآیی دارد؟

سفیر دولت فلسطین در ایران ادامه داد: هر سال در روز جهانی قدس الشریف لرزه بر تن دشمن صهیونیستی می افتد و به آنها یادآوری می شود که مردم ایران و امت اسلامی از هند تا آمریکا زیر بار این ظلم نمی روند و تا دستیابی به استقلال و تمامیت ارضی فلسطین از پا نخواهند نشست. یکی از آنها تنظیم قرارداد در حال حاضر به شکلی است که اطمینان بیشتری نسبت به آن بهوجود آید.

ساعت 24-روز پنجشنبه گفتوگویی تصویری با محمود احمدینژاد منتشر شد که بخشهایی از آن بسیار موردتوجه قرار گرفت؛ نه به دلیل مصاحبه با احمدینژاد که این روزها در هر شبکه و رسانه و پلتفرمی دیده میشود، بلکه بیشتر به همان دلیل همیشگی؛ اظهاراتی که به شعارهای انتخاباتی بر زمین مانده میماند و در نگاه مردم مدام حرف و عملش با یکدیگر در حال قیاس.

آفتابنیوز : کاوه معینفر – در این روزها شاهد اتفاقات جالبی از سیاستمداران هستیم، محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه تصویری با محمدرضا تقویفرد نکات جالب توجهی درباره سینما گفته است. بنابر این روند کشور در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو به رشد بوده است و نباید با تکیه بر مشکلات اقتصادی موجود و نادیده گرفتن اقدامات انجام شده , وضعیت کشور را تاریک دانست و نسبت به هشت سال گذشته عقب افتاده تلقی نمود .مقام معظم رهبری در تحلیل وضعیت کشور فرمودند: « در سال 91 پیشرفتهائی صورت گرفت که در مقایسهی با سالهای قبل هم، سال 91 یک سال برجستهای است.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که همه اختلافات هستهای نیست و ایران باید در خصوص برخی مسائل دیگر که سوءتفاهم ایجاد شده است مشکلات خود را با آمریکا حل کند در غیر این صورت باز هم سه سال دیگر تنشها افزایش پیدا میکند. خدائیان با گلایه از برخی کشورهای غربی که پناهگاهی برای متهمان اقتصادی فراری هستند، لزوم همکاری در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد این افراد به کشور را امری ضروری و مورد انتظار عنوان کرد.

منافع اصلی ایران در حوزهی آسیای جنوب غربی براساس نشانههایی از «ائتلاف و اتحاد» با «جبههی مقاومت» شکل گرفته است. ایران سطح مناسبی از اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد دارد که باید در توافق جدید با طرفهای غربی به جای خروج آنها از کشور، آنها را در انبارهای خود ذخیره کرده و تحت نظارت مستقیم آژانس قرار دهد. پس از بیش از یک دهه مذاکره و رسیدن به توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در نهایت طرف آمریکایی با بدعهدی در سال ۲۰۱۸ و به صورت یکجانبه از این توافق خارج شده و تحریمهای ظالمانه را در قالب سیاست فشار حداکثری بر ایران اعمال کرد.

کار سخت است زیرا در داخل آمریکا به این اقدام بایدن انتقاد شده و ایران نیز خیلی از آن استقبال نکرده است زیرا دیگر زیر فشار سخت آژانس، آمریکا و روسیه برای فعالیتهای هستهای نیست. در سال 2015 نیز ما گفتیم که اگر سایر سوءتفاهمها حل و فصل نشود باز هم تحریمها خواهد برگشت اما توجهی نشد و تصور میکردند صرفا با حل مشکل هستهای همه چیز تمام است.

زندگی در این دنیا نباید ما را از زندگی در سرای آخرت غافل سازد، بلکه بر اساس تعالیم الهی و دستورات قرآن کریم، توشه آن جهان در این جهان مادی باید فراهم شود. وی افزود: با این حال نباید از این نکته غفلت کرد که «رنشون» به روشنی از دکترین بوش دفاع میکند و در جای جای کتاب میتوان مشاهده کرد که او تلاش میکند سیاستهای تجاوزگرانه بوش در عراق و حمله غیرقانونی به افغانستان را توجیه کند.

شما خبر دارید آقای روحانی درباره مذاکرات جدیدی که در حال انجام است چه نظری دارند؟ حتی اگر به سخنرانیهای اوباما بعد از کشته شدن بنلادن درباره خاورمیانه نظری بیفکنیم به روشنی ردپای دکترین بوش را میتوان مشاهده کرد. رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به مصوبات سه سفر قبلی تصریح کرد: در سه سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی 176 مصوبه برای توسعه و آبادانی شهرستان درمیان به تصویب رسید که از این تعداد 94 طرح اجرایی شده، 68 طرح در حال اجرا و 14 طرح نیز هیچ اقدامی در مورد اجرایی شدن آنها نشده است که در نشست امشب دولت در مرکز استان به واکاوی موانع عدم اجرای این 14 طرح میپردازیم و در مورد تسریع در روند احداث 68 طرح در حال اجرا نیز تصمیمگیری میشود.

این اقدام به هر حال گامی هرچند کوچک، به سمت بازگشت ایالات متحده به برجام است و میتواند چراغ سبزی به ایران باشد. اگر این قرارداد تکمیل شود این نخستین هواپیماهای ایالات متحده خواهد بود که پس از سالهای 1970 و دوران شاه، به ایران صادر شده است. امروز صحبتهای پراکنده نشان میدهد که آمریکا پس از توافق هستهای به دنبال این است که درخصوص مسائل منطقهای نیز گفتوگویی داشته باشد و باید به این مسئله توجه شود در غیر این صورت هیچ ضمانتی برای تداوم توافق وجود ندارد.

از طرف دیگر، برخلاف ادعای آقای بیگدلی، دلیلی ندارد توافق بیتضمین جدید، تا سال 2024 و انتخابات ریاستجمهوری آمریکا دوام بیاورد. این حامی دوآتشه برجام در گذشته، در ادامه با اذعان به شکننده و بیاعتبار بودن هر نوع توافقی با آمریکا گفت: ایران ضرورت دارد به چند مساله توجه کند تا نگرانیها در خصوص اتفاقات احتمالی سال 2024 پشتسر گذاشته شود.

قبل از روی کار آمدن دولت نهم یکی از انتقادهایی که به دولت های گذشته وارد می شد این بود که کشور در حلقه بسته مدیران گرفتار آمده و به خوبی از نخبگان و کسانی که از نظر فکری با دولت هماهنگ نبودند اما توانایی مدیریت و قدرت اندیشه و عملگرایی بالا داشتند استفاده نمی شود و مساله نزدیکی و دوری در چینش مدیران تبدیل به یک اصل شده است.

رابینز، نویسنده یواس نیوز با اشاره به اظهارات سردار حسین سلامی، معاون فرمانده سپاه پاسداران ایران مبنی بر اینکه نیروی دریایی ایران در صورت تهدید آمریکا، تنگه هرمز را میبندد، افزود: با این وجود تهران به اندازه کافی قدرت دارد که بخواهد با ایجاد یک بحران در این تنگه، به وجهه سلطه نیروی دریایی آمریکا آسیب جدی وارد کند.

یک مقام بلندپایه امنیتی رژیم صهیونیستی که خواسته است به نامش اشاره نشود، می گوید: برای آمادگی این حمله دست کم به دو سال زمان نیاز داریم تا شاید بتوان به تاسیسات هسته ای ایران آسیب بزنیم. رشد نقدینگی دولت یازدهم 178 درصد و در دولت دوازدهم 177 درصد بوده است.اما نرخ تورم در این دو دوره متفاوت است.

همین اواخر بود که خبر رسید ریچارد نفیو که متخصص تحریم در دولت باراک اوباما هم بود و اوایل دولت بایدن بهعنوان معاون رابرت مالی، یعنی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، منصوب شده بود، در پی اختلافاتی با مالی به همراه یکی، دو نفر دیگر ازجمله آرین طباطبایی از تیم مذاکرهکننده مالی رفته است و به بخشی دیگر در وزارت خارجه منتقل شده است.

حالا مدتی نهچندان طولانی بعد از رفتن نفیو چنین قدمی برداشته شده است. دور از ذهن نیست که نبود نفیو در چنین تصمیمی مؤثر بوده است یا شاید حتی جدیشدن چنین گزینهای همان موضوع اختلافی بوده که کار را به قطع این همکاری کشانده است.

یکی دیگر از تکنیک های مؤثر و رایج در اجرای سیاست خارجی،استفاده از ابزارهای اقتصادی،مالی ،تجاری و تکنولوژیک است. یکی از ضعفها این است که ما در کارها اولویتها را نبینیم. زواوی ادامه داد: اینکه می گویم صهیونسیم بین المللی و زورمداران دروغ می گویند از این بابت است که حتی اگر ما طرح معامله قرن آقای ترامپ را هم قبول کنیم و از حق قدیمی خود هم بگذریم اطمینان دارم به این طرح ظالمانه هم عمل نخواهند کرد.

در حوادثی هم که پیش آمده، ما تأثیرگذار بودهایم – که آن، داستان جداگانهای دارد – به نظر ما آن هم خیلی مهم است. علی بیگدلی در گفتوگو با روزنامه آرمان، ضمن اعتراف به بیاهمیت بودن اقدام اخیر آمریکا تحت عنوان معافیتهای تحریمی گفت: معافیتهای هستهای برای ایران خیلی اهمیت نداشته است و به نظر میرسد که نیاز باشد تا آمریکا اقدامات بیشتری برای رضایت ایران انجام دهد.

مترجم کتاب «امنیت ملی دولت اوباما(ارزیابی دوباره دکترین بوش)» با بیان اهمیت فهم دکترین بوش در اتخاذ تصمیمات دفاعی مناسب در برابر سیاست های تهاجمی آمریکا گفت: بیگمان، فهم دقیق دکترین بوش برای سیاستگذاران داخلی و خارجی کشورمان همچنان از اهمیت زیادی برخوردار است، به ویژه سیاستهایی که دولت بوش و مشاورانش بعد از حادثه یازده سپتامبر در پیش گرفتهاند اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه خاورمیانه دارد.

برنامه هستهای ایران به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سیاست خارجی تهران در تاریخ مدرن تبدیل شده است. این موضوع بدان معنا نیست که ایران باید به دنبال تسلیحات هستهای باشد، اما پاسخ نامناسب به تحریمهای آمریکا (فارغ از احیای مجدد برجام) باعث خواهد شد در آینده مقامات کاخ سفید رفتارهای گذشته خود در سیاست سخت گیرانه علیه تهران را تکرار کنند.

دیدگاهتان را بنویسید