اثر جهانی شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری

این علیرغم آن است که در بودجه ۱۴۰۱ تعهدات افزایش میزان حقوق متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با شاغلان در نظر گرفته نشده است. اعلام کرده است. ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هم تصریح میکند مستمری ازکار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و عینا منطبق با مصوبات شورای عالی کار بوده و نباید کمتر از کف حقوق تعیین شده برای کارگران باشد.

پس از یک سال صبر راهبردی، به دلیل افزایش تحریمهای ایالاتمتحده و نیز پایبند نبودن سه کشور اروپایی به تعهدها، برای ایران چارهای باقی نماند، جز اینکه از حقوق خود وفق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام استفاده کند و اجرای بخشی از تعهدهای خود را بهصورت مرحلهای از هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ (هشتم مه ۲۰۱۹) متوقف سازد. آمریکا در هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ (هشتم مه ۲۰۱۸) بهصورت یکجانبه از برجام خارج شد. اردیبهشت ماه بسیاری گمان میکردند ایران و امریکا در یک قدمی توافق جدید هستند و عباس عراقچی، سرپرست تیم مذاکرهکننده دولت روحانی گفته بود احتمالا در قدم اول تحریمها بانکی برداشته شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبات جدید شورای عالی بورس در خصوص تغییر دامنه نوسان در بازار سهام، بازار صندوق ها و سایر اوراق بهادار را اعلام کرد.

وی گفت: در این صورت امکان جلب سرمایه گذاری خارجی به وجود می آید زیرا اکنون بخش های زیربنایی مانند نفت نیازمند سرمایه گذاری زیربنایی هستند و به این حوزه ها باید انتقال تکنولوژی اتفاق بیافتد و سرمایه های جدید وارد آنها شود تا در آینده بخش نفت برای صادرات بتواند قابلیت رقابت با سایر رقبای عضو اوپک و خارج از اوپک را دارا باشد.

با این حال تلاش برخی برای تاثیرگذاری بر روند این مذاکرات و انتشارات اخبار منفی به نقل از منابع آگاه ، نگرانی برخی از دستیابی به توافق در این حوزه را نشان میدهد. به عبارت دیگر با وجود اینکه جمیع عوامل سیاسی و اقتصادی (بهبود شرایط پاندمی کرونا و ترمیم وضعیت رکودی آن و نیز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در سایه خوشبینیها نسبت به وضعیت برداشته شدن تحریمها در مساله برجام) در کشور میتواند زمینهساز رشد اقتصادی مثبت در سالجاری باشد؛ اما این موتور سوخت برای تداوم رشد اقتصادی کشور کافی نیست، به نحوی که ممکن است رشد اقتصادی به میزان صفر و یک یا منفی را در سالهای آتی به دنبال داشته باشد.

ضریب منفی نرخ ارز، رابطه معکوس نرخ ارز و سرمایهگذاری بخش خصوصی را نشان میدهد و از آنجا نشأت میگیرد که در کشورهای نفتی نظیر ایران بخش عمده کالاهای سرمایهای وارداتی بوده و افزایش نرخ ارز، سبب گرانتر شدن کالاهای سرمایهای و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود. یعنی برای شروع کار، ایران بخشی از فعالیت هستهای خود را متوقف کند و امریکا هم بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران را آزاد کند. هدف از مذاکرات هستهای برای جمهوری اسلامی ایران در برجام لغو مؤثر تحریمهای آمریکا علیه ایران جهت بهرهمندی اقتصادی ایران از لغو تحریمهاست. در هر صورت ایران و آمریکا بار دیگر با حداکثر تفاوت در هدف مذاکراتی و پیشزمینه مشترک در مقابل هم قرار گرفتهاند. قوانین تحریمی متعدد، دستورهای اجرایی متنوع و بسیاری از قواعد و اقدامهای سختگیرانه تحریمی دیگر مانند تحمیل برقراری نظام بررسی دقیق مشتری در روابط مالی و بانکی با طرفهای ایرانی از سال ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال شده که نقش بسیاری در محدودیتهای تحریمی علیه ایران دارند و برای بهرهمندی از عواید لغو مؤثر تحریمها، لغو یا اصلاح این قوانین، دستورات اجرایی، قواعد و اقدامهایی نیاز است.

  • ماده هشتم: حقوق و مالكيت معنوی و مالكيت اطلاعات
  • با این حال در ادامه فروض مختلف در نظر گرفته می شود
  • رئیس جمهور: نگاه امام(ره) به مردم تشریفاتی نبود
  • توسعه برنامه­های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
  • مرتبط با بخش های نفت، گاز و پتروشیمی

حالا مدت زیادی است که ایران امکان برقراری روابط بانکی با جهان را ندارد و مدتهاست که به تهاتر کالا با کالا روی آورده است. پیش از این گفته میشد ایران تنها با چند کشور از جمله چین و روسیه روابط بانکی دارد. 2016) در مطالعه خود با بررسی تأثیر مولفههای آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 57 کشور طی سالهای 2014-2004 نتیجه گرفتهاند ارتباطی قوی بین آزادی تجاری، آزادی مالی، آزادی سرمایهگذاری، آزادی کسب و کار و رشد اقتصادی وجود دارد.

اما به نظر میرسد اگر مذاکرات هستهای این بار قرار باشد به نتیجه برسد، رفع تحریمهای دو بخش برای ایران ضروری است؛ یکی رفع تحریمهای بانکی و دیگری صنعت خودروسازی. اکنون کارشناسان مستقل میگویند که این مهلت به سه هفته کاهش یافته هرچند به باور مقامهای آمریکایی، هنوز هم ایران برای ساخت کلاهک قابلحمل هستهای به حدود دو سال وقت نیاز دارد، اما این نوعی خوشخیالی است. زمانی که برجام به امضا رسید، موشه یعلون، وزیر جنگ اسرائیل بود و بهشدت مخالف آن، اما او در یک اجلاس امنیتی گفت که هرچند برجام یک توافق بد بود، تصمیم ترامپ، با تشویق نتانیاهو، برای خروج از آن، کاری بود از آنهم بدتر.

اقدامهای مخرب ایالاتمتحده و همراهی سه کشور اروپایی، برجام را ناکارآمد کرده است و همه مزایای اقتصادی این توافق را برای ایران از بین برده است. حالا نمایندگان مجلس این سوال را طرح کردهاند که با وجود احراز هویت کسبوکارهای اینترنتی در درگاههای بانکی با وجود روشهای آسان و بیهزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟ اعضای کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم از ابتدای شهریور تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ مجلس یازدهم 17 جلسه در کمیسیون و 14 جلسه در کارگروههای تخصصی در راستای وظایف تقنینی و نظارتی برگزار کردند که بخش عمده آنها متمرکز بر نظارت بر عملکرد وزرای اقتصادی دولت و اصلاح قوانین با رویکرد بهبود وضعیت معیشتی مردم و ساماندهی بازار سرمایه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید