بزرگان مدیریت پروژه

به جرات می توان گفت که شهرک های صنعتی در استان اصفهان، سهم زیادی در پیشرفت و رونق اقتصاد کشور دارند. اصولاً استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران بهعنوان دروازه اروپا و دارای مرز مشترک ۹۶۷ کیلومتری با ۳ کشور میبایست دربردارنده سرمایهگذاریهای بزرگ دولتی با رویکرد صادراتمحوری میبود اما سهم دولت در سرمایهگذاریهای این منطقه کمتر از ۵ درصد است. محمودزاده در خصوص پیشبینی قیمت ساخت واحدهای جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) اعلام کرد: تسهیلاتی که پیشبینی شده و از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام شده متفاوت است.

ثالثاً برحسب ماده 131 قانون مورد اشاره اگر در مزایده اول، مال به فروش نرسد، در مزایده دوم به هر میزان که خریدار پیدا کند فروخته می شود و این قسمت ماده، در رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد اختلاف است و استدلال های متفاوتی پیرامون آن مطرح شده است و اینکه گفته شود به هر قیمت فروخته شود حتی اگر دادگاه در دعوای حاضر آن را نپذیرد و برخلاف ماهیت معاوضه بداند اما به هر حال، متولی تشخیص و تایید آن استنباط حقوقی از ماده 131، قاضی ناظر در زمان مزایده است و این تصمیم مطابق ماده 143 قانون مذکور، قطعی است و دخالت دادگاه در این دعوا و تفسیر ماده 131 به صورت دیگر هرچند ممکن است در رابطه محکوم علیه (خواهان) عادلانه باشد، اما با اهداف قانون در اعطای اختیار به قاضی زمان اجرا، منافات دارد و نمی توان از این جهت، متعرض مزایده شد.

در صورتی که اجرا برخلاف مفاد سند یا مخالف با حکم دادگاه می باشد: مطابق با ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مفاد قانون ثبت مصوب 1322 که مقرر می دارد هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف مفاد آن باشد یا مخالف قانون باشد یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقررات ایین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ۴در صورتی که قبلا در این سامانه ثبت نام کرده باشید، اطلاعات هویتی شما موجود بوده و کد ملی تان تایید خواهد شد.

در این حالت دادگاه تا وقتی که نواقص، تصحیح نشود عملیات اجرایی حکم را متوقف می کند. به طوری که این افراد می توانند با ورود به سایت ملی مسکن به راحتی برای استعلام مسکن ملی اقدام نمایند.

مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال که توسط کارشناس انجام شده شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود. شاید فکر کنید خرید جاروبرقی صنعتی امری هزینه بر است اما زمان استفاده از آن متوجه خواهید شد که قیمت جاروبرقی صنعتی نسبت هزینه های گزاف دیگری که جهت امور نظافت در طول زمان باید بپردازید بسیار به صرفه است.

گاهی از مواقع بعلت عدم ضرورت دستور موقت مبنی بر توقیف عمیلیات اجرایی صادر نمی گردد که منجر به ادامه عملیات و انتقال سند مالکیت به نام محکوم له می گردد که شخص معترض مواجه با مشکلات حقوقی از قبیل ابطال سند مالکیت بهمراه ابطال عملیات اجرایی می گردد.

از لحاظ وجوه افتراق بند الف و ب این است که در بند الف طرفین پرونده اجرا می توانند وفق قانون نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نمایند ولی در بند ب هر شخض ثالثی با ارائه سندی مدعی این موضوع است مالی که مورد عملیات اجرایی قرار گرفته است، بموجب سند عادی یا رسمی یا بموجب حکمی نهایی مرجع قضایی در مالکیت وی قرار دارد. عملیات اجرایی احکام و اسناد به طور معمول از طریق اجرای ثبت و یا اجرای احکام دادگستری به اجرا در خواهد آمد.

احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا” توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا”، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود.

مطابق با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که بهموجب حکم دادگاه، برای آن اجراییه صادرشده اظهار حق نماید چنانچه ادله وی برای این حق، سند رسمی بوده و تاریخ تنظیم سند، قبل از تاریخ توقیف باشد، میتواند دستور توقف عملیاتی را خواستار شود. اولاً- دعوای مطروحه، اعلام بطلان مزایده ای است که بنا بر نظر قاضی محترم صادرکننده رأی باید تابع احکام عمومی و قواعد عام عقد بیع و مقررات قانون اجرای احکام باشد.

در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء، نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره، اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، مرجع صدور اجراییه دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است، می باشد.

اگر خواهان تقاضای رفع اثر از توقیف ملک را داشته باشد، در صورت در اختیار داشتن سند رسمی، اقدام از طرف اداره ثبت قابل انجام است. در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رای اجراییه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت می توان از ظریق ابطال اجراییه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجراییه کرد. به گزارش قدس آنلاین ، محمدرضا حیدری ظهر دوشنبه در جشنواره ملی فناوری های آب در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد:سال هاست که اساتید و دانشمندان زنگ خطر کم آبی را به صدا در آورده اند و هشدار داده اند که با این رویه استفاده از منابع آبی به زودی با بحران رو به رو خواهیم شد.

دراین مقاله می خواهیم بدانیم اسکرام چیست و چه چگونه می تواند در پروژه ها به ما کمک کند. در این صورت، اولا، ما با یک امر ماهوی و قضاوتی سروکار داریم و ثانیا اینکه این امر، مربوط به عملیات اجرایی نیست، بلکه مربوط به دستور اجراست. ما در این جا تعدادی از مهم ترین شرایط در نظر گرفته شده برای ثبت نام سامانه سمن را برای شما آورده ایم تا به راحتی از این موارد اطلاع پیدا کرده و با اگاهی کامل فرآیند ثبت نام خود را در سامانه ملی نهضت مسکن طی کنید.

همچنین واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید و شهرها و شهرکهای حاشیه شهرهای مادر که تقاضا وجود دارد احداث میشوند. همان گونه که اشاره شد دادگاه هنگام توقف عملیات اجرایی، از خواهان تامین مناسبی دریافت می نماید، لذا موقع طرح این درخواست توقیف، باید میزان تامین را نیز مشخص کند و به خواهان اخطار نماید که در مدت تعیین شده آن مبلغ را واریز نماید. لازم به توضیح است طرح این دعوا به او این امکان را می دهد که از دادگاه مذکور بخواهد که انجام عملیات اجرایی را به تاخیر بیاندازد.

برای این که مفاد یک سند به اجرا گذاشته شود باید در آغاز اداره ثبت در خصوص اسنادی که امکان طرح آن ها در ادارات ثبت ممکن است، اجراییه صادر نماید، و بعد از آن اقداماتی که برای به اجرا آمدن آن سند نیاز است به مرحله اجرا درآید، که به این اقدامات، عملیات اجرایی ثبت اطلاق میگردد.

طبق آخرین سخنان وزارت راه و شهرسازی، یک وام حمایتی برای افرادی که قصد ثبت نام در این طرح ها را دارند، در نظر گرفته شده است. نوشتن لایحه برای توقف عملیات اجرایی معمولا به یک دستور مقطعی گفته می شود که در آن با توجه به تقاضای شخص متقاضی و همچنین حکم دادگاه به شیوه موقت انجام حکم که تماما در ضبط اجرایی است، تا زمان روشن شدن تکلیف، حق و حقوق کلیه ذینفعان راکد می ماند. فردی که تقاضای توقف اجرای حکم را دارد، می تواند با اخذ دستور موقت از مرجع صالح، عملیات اجرا را متوقف کند تا در مورد حقوق خواهان یا سایر ذی نفعان تعیین تکلیف گردد.

توقیف تامینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه یا محکوم علیه به طور موقت از تصرف در مال خود منع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود، اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و پرداخت محکوم به توقیف می شود. یا به عبارت بهتر دستور توقف عملیات اجرایی حکم صادر میگردد.

دستور کار عبارت است از ترتیب انجام کار با توجه به ترتیب و توالی، که بهصورت مکتوب تدوین و بر اساس موازین خاصی برای اجرا بهوسیله مقامات صالحه و در حدود وظایف، مسئولیتها و مأموریتها به متصدیان ذیربط ابلاغ گردد.

در صورتی که مال و اموال ضبط شده دارای مالک باشد بازدارنده اجراییه نخواهد بود به استثنای اینکه مالک اموال ضمن یک تقاضا نامه، مدعی حق تملک به همه یا قسمتی از اموال باشد، که اگرچه استناد او مبرهن و منطقی باشد، دادگاه فرمان توقف عملیات اجرایی را صادر می کند.

با عنایت به اینکه طراحی و اجرای وال پست ها یا نگهدارنده دیوارها از موارد بسیار مهم در اجرای سازه می باشد، لذا خواهشمند است ضمن مراجعه به مهندس محاسب پروژه خود (شرکت ) و با توجه به جداول ارسالی کمکی که به پیوست ارائه می گردد نسبت به طراحی وال پست مطابق مقررات ملی ساختمان و ضوابط فنی مربوطه اقدام نموده و نتیجه را به این شرکت اطلاع دهید.ضمنا دستور کار ذيل جهت عملیات اجرای وال پست در قالب سه بخش نکات اجرایی ، جداول کمکی دیوارهای خارجی و داخلی و 9 صفحه به شرح ذيل در مورخه …

در ماده ۵ قانون اصلاح برخی از مفاد ضوابط ثبت و قوانین دفاتر رسمی بدین صورت است که چنانچه مبحث سند لازم الاجرا مبلغ معینی باشد و خواهان این مبلغ را پرداخت کند ان وجه در صندوق محل ضبط می شود و تضمینی دیگر گرفته نخواهد شد. در برخی موارد، درخواست صدور اجراییه، از جانب اجرای ثبت یا اداره ثبت می باشد. پس از آنکه عملیات و روند مربوط به حکم اجرا شد یا به عبارتی اجرای سند مذکور ضروری گردید آنچه که مهم و به عنوان یک اصل شناخته می شود ماندگاری و دوام اجرا شدن حکم طی سال های متمادی است، جز در مورد هایی که ضابطه جواز ، ضبط کردن، وقفه و یا تعویق انجام حکم را داده باشد که با توجه به مبحث آن می تواند مرتبط به هریک از ماخذ متنوع عمومی، نهضت ، شبه قضایی، اداری و یا آداب و رسوم و قضاوت های خارجی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید