ترنجی – اخبار تکنولوژی و فناوری

چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۴۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. در حالی که خیلی از منابع از سال 2023 و گلکسی S23 Ultra بی خبر هستند، افشاگرانی مانند Ice Universe ما را مجبور میکنند که پس از افشای برخی گزارشات مبنی بر استفاده از دوربین 200 مگاپیکسلی در گلکسی S23 Ultra، حتی پا را فراتر گذاشته و رویای یک صفحه نمایش چهار طرف خمیده آن هم از نوع آبشاری را در سر بپروریم! پس از آن حسبدرخواست کمیسیونهای تخصصی، موضوع گزارشهای یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (90) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خودرا به مجلس ارائه خواهد کرد.

در تاریخ ۹۴.۷.۱۲، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه، یک فوریت طرح مطرح شد و به تصویب رسید و مجموعا حدود ۲ ساعت در مسائل محتوایی طرح نیز در آن جلسه بحث شد. مصوبات کمیتههای فرعی بعد از تصویب در کمیسیون رسمیت خواهد داشت. دولت در سال ۱۴۰۱ از محل فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت ۶۰ دلار، حدود ۲۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. بناً از وزير صاحب زلمي رسول خواهشمنديم كه چنين نكند و تمام كارمندان وزارت امور خارجه را بدون در نظر داشت قوم ، مليت ، منطقه و نژاد مطرح بحث قرار داده تا وضعيت وزارت امور خارجه را كه فعلا به يك وزارت قومي و مليتي و نژادي و منطقه ئي تبديل شده است نجات داده و دوباره برايش اهليت و شخصيت و اخلاق ،ظرفيت و توانائي را در اولويت پذيرش كارمندان اين وزارت قرار داده تا به سطح بين المللي نقش بارز خود را پيدا كند.

  1. راه و جاده/ افزایش ۰/۵ درصدی تردد در محورهای برونشهری
  2. ستاره ایرانی باشگاه الاهلی
  3. گلزنی کنعانیزادگان، خامه روی کیک برد الاهلی
  4. پیشنهاد تنفس
  5. دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. (اصل 63 قانون اساسی)
  6. استانهای خراسان رضوی و خوزستان هرکدام ۶ نماینده؛
  7. خلاصه بازی هوادار 1 – استقلال 2
  8. جنجال در افتتاحیه المپیک زمستانی؛ پوتین خوابید

زلمی رسول دو معیار عمده که در قانون اساسی افغانستان برای یک وزیر ضروری دانسته شده است را، ندارد. تبصره 4 – نمایندگانی که درهیچ یک از اولویت های خود انتخاب نشده اند موظفند از دیگر کمیسیون های تکمیل نشده در اولویت دیگر تعیین نمایند. تبصره 1 – پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی، در صورتی که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشد،می تواند ظرف مدت بیست و چهار ساعت اعتراض خود را مکتوب به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کند تا هیأت مشترک فوق الذکر با استماع نظرات معترضان و بررسی اعتراض های واصله نسبت به تعیین نهائی اعضای کمیسیون های تخصصی تا چهل و هشت ساعت پس از انقضای مهلت اعتراض، اقدام کند.

نمایندگان معترض می توانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیأت رئیسه تقدیم کنند تا هیأتی مشترک، متشکل از هیأت رئیسه مجلس و رؤسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود، ظرف مدت چهل ساعت پس از انقضای مهلت فوق، به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر نماید. ماده 47 – هیأت رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می کند. رابعا: اگر همکاری قوا، از نظر شورای نگهبان نقطه ضعف است، چرا در این دوره فعلی هماهنگی سه قوه را یک امتیاز تلقی می نمایند و اگر حسن و قبح این امر منوط به صلاحیت رئیس جمهور وقت است چرا شورای نگهبان دو مرتبه وی را تایید صلاحیت نمود؟

این قوه در جمهوری اسلامی ایران، از حیث جایگاه مردمی، نیمه ریاستی و نیمهپارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری) از این ارکان ناشی میشوند. رهبر ایران با اشاره به حوادث انتخابات 88 ریاست جمهوری عنوان کرد: برنامه مخالفین به جان هم انداختن طرفداران نامزدها است. 1 – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده 4 داشت، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود. تهیه و با تصویب شورای نگهبان به اجرا میگذارد. تبصره 1 – فرم امتیازبندی و دستورالعمل اجرائی این ماده، بر اساس شاخص های: تحصیلات، سوابق اجرائی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه می شود و به تصویب جلسه مشترک هیأت رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی می رسد.

همچنین طرح موضوع راهاندازی اینترنت ملی در دولت سیزدهم در شرایطی اتفاق افتاده است که محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، بارها و بارها در مصاحبه با رسانههای مختلف گفته است که ۸۰ درصد زیرساختهای اینترنت ملی در دوره مدیریت او تکمیل شده است و این پروژه در مراحل پایانی تکمیل خود قرار دارد. دومین آزمون ملی قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان در آذرماه برگزار می شود. «جنابعالی الحمدلله از جمله شخصیت هایی هستید که خداوند متعال این توفیق را به شما عنایت کرده است و سه دوره نمایندگی از طرف مردم شریف استان قم و مدیریت مجلس شورای اسلامی را به عهده داشته اید و خدمات فراوانی را به انجام رسانده اید و از آنجا که تربیت شده بیت فقه و فقاهت هستید و این خود یک مزیت مهم است،امیدوارم در آینده نیز با توجه به فکر و فرهنگ و شایستگی و مدیریت مخصوصی که دارید، برای جامعه و نظام اسلامی منشأ خدمات باشید». این موافقت با رأی گیری با ورقه انجام می شود.

ماده 49 – پس از انتخاب اعضای کمیسیونها، هر کمیسیون به ریاست مسنترین عضو و با حضور حداقل دو سوم اعضاء خود منعقد و فوراً یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر با رأی مخفی با ورقه با اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب مینماید. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء عده حاضرخواهد بود. ماده 45 – کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست برای انجام وظایف محوله در محدوده کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل می شود. ماده 35 – کمیسیون اجتماعی برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط اینآییننامه تشکیل میشود. ماده 36 – کمیسیون اقتصادی برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارائی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق ضوابط اینآییننامه تشکیل میشود. ماده 34 – کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفهای، آموزش عالی،تحقیقات و فنآوری، مطابق ضوابط این آییننامه تشکیل میشود.

و مراجع عظام تقلید ابراز نموده بودند، آیا ایجاب نمی کرد الاقل تلفنی با من تماس می گرفتید و این امور را از اینجانب هم سوال می کردید؟ یا زحمتی در حد گزینش یک کارمند اداری بر خود هموار می نمودید و تحقیق می کردید که آیا این اتهامات درست است یا نادرست؟ و اگر درست است، چرا در گذشته اینگونه اطلاعات را ندادند؟ مخصوصا پس از تذکر رهبری معظم، که فرمودند معلوم شد این اتهامات درست نبوده و به یکی از نامزدها و خانواده او ظلم شده، انتظار می رفت که دستکم از حقیر سوال می فرمودید، نه اینکه همان مطالبی را که در جلسه تصمیم گیری به نادرستی تدارک کرده بودند، مجددا به صورت مکتوب ارائه کنید. خانم ماریس پین، وزیر خارجه استرالیا صبح امروز در تماس تلفنی با دکتر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص توسعه و تعمیق روابط و همکاریهای دو کشور و مسائل منطقه ای و بین المللی گفتوگو و تبادل نظر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید