خبر (علوم حدیث) – ویکی فقه

به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر از انتخاب رامین طلوعی، یک فرد ایرانی تبار برای سمت دستیار وزیر امور خارجه در دفتر امور اقتصادی و بازرگانی خبر داد.

  • گلباران مزار شهدای پاکدشت
  • پر بحث
  • اعضای شورای نگهبان
  • ال نینو در ترکیب تیم منتخب سرخابیها(عکس)
  • هاشمیان:مسائل خانوادگی تیم ملی را باید حفظ کرد
  • مرادی:لباس استقلال را زیر پیراهنم پوشیده بودم

عدول از انصراف پذيرفته نمي شود. وی اضافه کرد: با این وجود در مجموع بیان چنین جملاتی از سوی دولت مناسب نیست. از آن گذشته، حمایت رهبران انقلاب از شورای نگهبان قطعا به معنای حمایت بیقید و شرط و خدای ناکرده دفاع از استثنائات آن نیست. قانون آب و نحوه ملی شدن آن – مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها – مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

26. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه پرداخت قسمتی از هزینه تاسیس کارخانه سیمان صوفیان از محل وام بیست و یک میلیون کرون دانمارک – مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا. قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. آقای راغی : شما دیگران را فراموش کردید و مستقیما حاجی صاحب راشدالدین را هدف قرار دادید در حالیکه در کار خود بسیار موفق وضمنا خسربره قهرمان ملی کشور است و حد اقل از جمله کسانی هست که عمر خود را فدای وطن خود ساخت اما کسانی هم پیدا میشوند که بیش از 12 سال در عمر 85 سالگی که تمام عمر خود را فحاشی در غرب سپری کرده است و حالا بصفت سفیرکبیر افغانستان در عربستان سعودی بوده بغیراز منافع شخصی خود دیگر در قصه عزت افغانستان وغیره اصلا نیست حاجی راشد الدین بهرحال جوان است و انرژی کار را هم دارد ولی عزیز خان کرزی خلاف سن تقاعد کار میکند.

16. قانون تفسیر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور – مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانونگذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. 8. قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قیمت شاخص نفت خام برنت صبح امروز (جمعه، ۱۵ بهمنماه) با ۴۲ سنت افزایش به ۹۱ دلار و ۵۳ سنت و قیمت شاخص دبلیوتیآی آمریکا با ۵۲ سنت افزایش به ۹۰ دلار و ۷۹ سنت برای هر بشکه رسید. روی آن طرح یا آن لایحه که در اختیار شما قرار میگیرد، بنشینید مطالعه کنید، فکر کنید؛ احیاناً اگر چنانچه دسترسی دارد، با افرادی که صاحبنظرند مشورت بکنید تا این سطح کارشناسی بالا برود.

ایجاد شغل با یک میلیون تومان بحثی است که وزیر کار پیش از رسیدن به این مقام مطرح کرده بود و حالا بار دیگر آن را تکرار کرده است. 33. قانون اصلاح قانون مشارکت ایران در کنسرسیوم بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش – مصوب ۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. در بعضی موارد از انطباق سخن به میان آورده و در اصول دیگر مسئله عدم مغایرت را مطرح کرده است.

38. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه مربوط به تحصیل چهل میلیون مارک اعتبار از دولتجمهوری فدرال آلمان – مصوب ۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتوگو با زومیت در مورد تأخیر ورود شرکتهای استارتاپی به بورس میگوید که این شرکتها هیچ مشکلی برای ورود به بورس ندارند. بعضی خیال میکنند که هر نظر انتقادیای نسبت به هر جایی دارند باید این را اعلان کنند و به اطّلاع عموم برسانند، در حالی که به اطّلاع عموم رساندن، گاهی فایده ندارد و گاهی علاوه بر نداشتن فایده ضررهای فراوانی دارد. ماده 47 – هیأت رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می کند. یک نکته عجیب در نامه شورای نگهبان به اینجانب نهفته است که لازم است بدان توجه جدی تری شود، مربوط به مطلبی است که در صدر آن هفت موردی است که برای رد صلاحیت بنده مرقوم کرده بودید، این عبارت را نوشته بودید: «صرف نظر از میان تاثیر یا عدم تاثیر هر یک از آنها در رأی اعضای شورا».

42. تصمیم قانونی دایر به اصلاح پارهای از مواد آییننامه داخلی مجلس شورای ملی – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی. 41. قانون واریز اسناد علیالحساب و وامهای پرداختی خزانهداری کل – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون الحاق مواد ۱۷ و ۱۸ به قانون تشكيل شركتهای سهامی زراعی – مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. 21. قانون تبدیل و تسعیر مالالاجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی – مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۷ – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 39. اصلاح مواد ۲ و ۳ و ۶ آییننامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجهداران ارتشو ژاندارمری – مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا. کما این که در شرع مصرف و فروش مواد مخدر حرام نیست و نمی توان بر اساس شرع برای قاچاقچی مواد مخدر حکم اعدام صادر کرد و قوانین مربوطه را مجمع تشخیص تصویب کرد یا قانون کار را شورای نگهبان تصویب نکرد چون رابطۀ کارگر و کارفرما را در قالب اجیر و موجر می دانست.

دیدگاهتان را بنویسید