«روحانی واقعا رئیسجمهور بدشانسی بود

از بعد امنیت داخلی ایالاتمتحده، دکترین ترامپ را میتوان در بالاترین سطح امنیت داخلی تصور کرد. آنها همواره تلاش میکنند امنیت خویش را تأمین نمایند، اما صرفنظر از قصد و نیت آنها این عملکرد باعث بیثباتی میشود، زیرا هریک از آنان اقدامات خود را دفاعی تلقی نموده و فعالیتهای دیگران را به مثابه تهدید تصور میکنند.

از مهمترین اصول امنیت دستهجمعی، درک مشترک بازیگران بینالمللی از نظم بینالمللی و امنیت بینالمللی است؛ بهعبارت دیگر شناسایی و نحوه مقابله با تهدید و در کل میان اکثر اعضای جامعه جهانی خصوصاً قدرتهای بزرگ در خصوص امنیتسازی اتفاقنظر وجود داشته باشد.

از طرفی ترامپ نیز با رویکردی رئالیستی صرفاً منافع ایالاتمتحده را مورد توجه قرار داده و با یکجانبه گرایی منافع این کشور را در تئوری و عمل جستجو مینماید، منسوخ خطاب کردن پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از طرف وی و عدم توجه به دیدگاهها و تصمیمهای نهادها و معاهدات بینالمللی نشاندهنده نقض اصول و خصایص امنیت دستهجمعی از طرف آمریکا در دوران وی است.

اگرچه تا به امروز نیز این مفهوم در معرض آسیبهای فراوانی خصوصاً از طرف قدرتهای بزرگ بوده است، اما به شکل ناقص و کمرنگ و یا بهتر بتوان گفت در قالب شعارهای آرمانگرایانه و نمادین در جریان است.

در دوره رؤسای جمهور مختلف آمریکا، منفعت محوری در حوزه سیاست خارجی همواره مطرح بوده است، اما چون آنان رویکرد متفاوتی برای حفظ و گسترش منافع ایالاتمتحده در پی داشتند و همچنین به شکل هنرمندانهای خصوصاً در سطح جهانی خود را ارزشمدار توصیف مینمودند و صراحت لهجه ترامپ را نیز بهکار نمیبرند، حال رویکرد ترامپ در حوزه سیاست خارجی، کام جامعه جهانی و خصوصاً متحدان این کشور را تلختر میکند.

به آمریکا و همچنین جلوگیری از ورود پناهندگان است. در این مورد وجود نداشت، احتمالاً قطعنامهای علیه عراق صادر نمیشد، یا مجوزی برای حمله صادر نمیگردید و حمله یکجانبه آمریکا به عراق با حمایت دیگر قدرتهای بزرگ از عراق روبرو میشد، و احتمالاً این موضوع تبدیل به یک مناقشه بینالمللی میگشت و یا در بهترین حالت ابعاد منطقهای آن گسترش پیدا میکرد.

در دهه نود میلادی چهار عملیات نظامی بشردوستانه در سومالی، هائیتی، بوسنی و کوزوو انجام شد که رهبری دو عملیات را دو کشور عضو ناتو بر عهده داشتند، استرالیا، رهبری عملیات در تیمور شرقی و بریتانیا رهبر عملیات در سیرالئون بودند که بهغیر از مورد کوزوو تمامی عملیاتها با مجوز سازمان ملل انجام شدند، همچنین در این میان میتوان به حضور برخی کشورهای عضو ناتو به رهبری ایالاتمتحده آمریکا در جنگ اول خلیجفارس در سال 1991 اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربس در مقاله ای با بررسی تاریخی بودجه، هزینه و بدهی های دولت های پیشین آمریکا، دولت اوباما را پرخرج ترین دولت تاریخ ایالات متحده معرفی کرد. عاملی که زمینه شکلگیری یک جنگ نیابتی گسترده را با هدف سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه ایجاد کرد.

این در حالی است که دونالد ترامپ با سنتشکنی کم سابقه و اتخاذ رویکردی مخالف بینالمللگرایی و با در پیش گرفتن سیاست انزواطلبی از نوع برتریطلب تمایلی به افزایش همکاریها و تعاملات ایالاتمتحده در سطح بینالمللی ندارد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، حسن روحانی، رئیسجمهور سابق با گذشت نزدیک به ۲ ماه از پایان دوره مسئولیتش اشارهای به فعالیتهای سیاسی یا اجتماعی خود بعد از فراغت نداشته است؛ با این حال برخی وزرای کابینه و معاونان او جسته و گریخته به محل ماموریت بعدی خود اشاره داشتهاند.

به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مصاحبه با مجله نیویورک درباره کتاب جدیدش تحت عنوان “سرزمین موعود” و تفکراتش درباره فضای سیاسی کنونی صحبت کرد.اوباما گفت: روی میزم لیستی نگذاشتهام که ببینم کدام سیاستم نجات یافته یا تغییر مییابد.

وی گزارش داد که در سال گذشته بین 10.4 میلیون و 28 میلیون دلار درآمد کسب کرده است، از جمله حقوق هفت رقمی از شرکت سرمایه گذاری خود و همچنین دارایی های هفت رقمی دیگر که در آنها سرمایه گذاری کرده است. این درحالیست که چنین اطلاعاتی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منتشر می شد.”مایکل دوبکه”، مدیر ارتباطات کاخ سفید روز گذشته (جمعه) در بیانیه ای اعلام کرد: خطرات امنیت ملی و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی صدها هزار نفری که هر ساله با مقامات کاخ سفید ملاقات می کنند، دلیل اصلی مخفی نگه داشتن این اطلاعات است.این در حالیست که چنین تصمیمی از سوی دولت دونالد ترامپ با آنچه باراک اوباما اتخاذ کرده بود متفاوت است.

انتقاد اخیر اوباما از ترامپ بسیار شدیداللحن و یکی از تندترین انتقادهایی است که از زبان او شنیده ایم. بالاخره یکی از سناریوهای ذهنی من هم این بود که رد خواهم شد ولی باز نامزد شدم، چون آینده از آن جوانان است. علیاکبر ولایتی، وزیر اسبق امور خارجه درباره جلسه با رئیسی درباره سفر به روسیه به کیهان گفت: «اگر قرار بر این باشد که جزئیات جلسات گفته شود حتماً دفتر خود آقای رئیسجمهور این کار را انجام خواهد داد ولی کلیات معلوم است که موضوع، سفر جناب رئیسجمهور به روسیه بود.

سازمان پیمان امنیت جمعی در حوزه آسیای میانه و قفقاز بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به رهبری و توسط روسیه و عمدتا با هدف متحد نگه داشتن جمهوریهای سابق و نیز برای محدود کردن گسترش ناتو و نفوذ آمریکا بنیان گذاشته شد تا مسکو همچنان بازیگر اصلی در آسیای مرکزی و قفقاز باقی بماند. رهبری کاملا شفاف به این نکته اشاره میکنند که این تحرک جدید تحت عنوان نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی آمریکا و صهیونیسم بوجود آمده است.

در مورد شعار آوردن نفت بر سر سفرههای مردم توجه او به سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی بود. اما آنچه واضح است این است که فعالیت رسانهای در افغانستان عمدتاً مخالف سیاستهای داخلی و خارجی دولت افغانستان است. تاکنون نیز آنچنان توفیقی کسب نکرده است، اما گویا سیاستهای دونالد ترامپ تحقق این مهم را از یک هدف والا و آرمانی در عرصه روابط بینالملل با چالش به مراتب جدی دوران ریاست جمهوری خود مواجه خواهد ساخت.

جهانشمول بود میتوان گفت احتمالاً دکترین امنیت ملی ترامپ انزواطلب است، اما نه بهاندازه انزواگرایی مونروئه، زیرا امروز ایالاتمتحده بهعنوان بازیگری مهم در نظام بینالملل مطرح است که نمیتواند نقشی که بعد از سال 1945 در جهان بازی کرده را بهیکباره نادیده بگیرد.از طرفی ملیگرایی محافظهکارانه ترامپ همواره بر حفظ و گسترش بیشازپیش منافع ملی ایالاتمتحده ﺗﺄکید دارد، میتوان گفت انزواگرایی ترامپ از نوع برتریطلب است.

اجماع جهانی در مورد موضوعات مختلف خصوصاً مسایل امنیتی اولین گام در تحقق این مهم است. ما در مورد اعزام سربازان آمریکایی به کشورهای اروپایی در نزدیکی مرزهایمان صحبت میکنیم. بنابراین همکاریهای بینالمللی به احتمال زیاد رو به کاهش میرود.

دیدگاهتان را بنویسید