«روحانی واقعا رئیسجمهور بدشانسی بود

برنامه ریزی کرد. در این رویکرد که تحت تاثیر آراء و اندیشه های برنارد لوئیس و جوزف نای ونیز عناصر میانه روتر دستگاه دیپلماسی امریکا نظیر کالین پاول و خانم رایس بود، امریکا به دنبال ترمیم چهره مخدوش خویش در قالب “خاورمیانه جدید” نزد افکار عمومی ملتهای منطقه خاورمیانه گام برداشت.

همچنان اندیشه ها و ایده های سیاست مداران و احزاب نیز از عوامل ناپایدار در طرح و تدوین سیاست خارجی است. وی از تصویب سند توسعه اشتغال خراسان جنوبی به عنوان نخستین سند توسعه استانی در سطح کشور خبر داد و گفت: از دو سال قبل در کشور کار تدوین سند اشتغال ملی آغاز شده و در استانها نیز این کار در حال انجام بوده که امروز نخستین سند اشتغال مربوط به خراسان جنوبی مورد تصویب قرار گرفت.

به عنوان بحث پایانی بفرمایید چقدر این سیاسیکاریها باعث شد ما به اینجا برسیم؟ تحولات اجتماعی نیز از این سنخ عامل ها به شمار می رود. این تحلیلگر روابط بینالملل که سابقه ریاست پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ایران را نیز دارد، در ادامه گفت: ”روی کار آمدن دولت رئیسی با توجه به سوابق شخصی و پروندههایی که در رابطه با حقوق بشر برای ایشان باز است، تا حد زیادی نگرانیها را افزایش میدهد.

اگرچه منافع ملیِ واحدهای سیاسی با یکدیگر متفاوت است، اما هدف تمامی کشورها از تأمین منافع ملی را باید حداکثرسازی نشانههای بقا دانست. مطهرنیا در پایان گفتوگوی خود با آناتولی تصریح کرد: ”این نگرانیها تا حد زیادی منطبق با واقعیت است، اما تمام ماجرا نیست، چون یکدست شدن حاکمیت سیاسی در تهران، احتمال گذار از برخی محدودیتهای موجود را ممکن میکند.

اندیشکدهها (مانند اندیشکده شورای روابط خارجی آلمان)، سازمانهای لابیگری و برخی سازمانهای دیگر برای اثرگذاری بر سیاست خارجی آلمان تلاش میکنند. بنابر آنچه گفته شد دیدار رئیس دولت و رهبر انقلاب امری جدید و مخصوص حسن روحانی، رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم نیست اما برخی نزدیکان و اطرافیان روحانی و کنشگران اعتدالگرا یا اصلاحطلب تلاش میکنند با انتشار اخبار این دیدارها از آنها استفاده سیاسی کنند.

بله، خودشان هم دنبال میکنند و در فضای مجازی فعال هستند. در نتیجه گیری مشخص شده است که عربستان سعودی در چنبره عوامل متضاد داخلی، بجای ترجیح منافع ملی در دراز مدت ، مستمرا رویکرد افزایش وابستگی به غرب را در سیاست خارجی دنبال می کند.مسئله امنیت و حفظ حاکمیت خانواده سلطنتی هدف اصلی سیاستگذاران ریاض است و تحقق آنرا صرفا با غوطه ور شدن افزون در تکیه به غرب می دانند.

دلیل دیگر اینکه؛ شش دور مذاکرات ایران در وین با تیم جدید دیپلماسی آمریکا متشکل از افرادی که در روند امضای برجام نقش موثری داشتند، پیشرفت چندانی نداشته است. در ادامه تورم سالانه در دولتهای هفتم و هشتم روند نزولی به خود گرفت و یکی از پایینترین تورمها در سه دهه گذشته را ثبت کرد. آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در ایام منتهی به انتخابات اخیر این کشور و همچنین در واکنش به انتقاد محمدجواد ظریف از دخالت نظامیان یا «میدان» در روند دیپلماسی تاکید کرد دولت و وزارت امور خارجه نقشی اساسی در سیاست خارجی و مسائل مربوط به آن مانند برجام، تحولات منطقه و غیره ندارند و تصمیمگیری در این حوزه توسط نهادهای بالادستی صورت میگیرد.

توجه وعنایت به هر کدام از این عامل ها، برای پویایی و تحصیل اهداف استراتژیک و از پیش طراحی شده کشورها نقش اساسی دارد. گزارشگران نیویورکتایمز معتقدند که عدم ارتباط میان سخنرانی رئیسجمهور و فقدان تحلیل در این سند دولتی گواهی است بر چالش بزرگتری که مشاوران امنیت ملی او با آن مواجهند.

او خود نیز گفته است که شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد. او از مدیران قدیمی وزارت امور خارجه محسوب میشود که در دوران وزارت علیاکبر ولایتی، مسئولیت اداره کل اخبار و مطبوعات وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است. احمدينژاد در انتخابات، شعار مبارزه با مفاسد، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و عدالت را داده بود و به اين سبب، کل تيم اقتصادي دولت به جز رئيس کل بانک مرکزي را تغيير داد که البته او نيز دو سال بيشتر در پست خود باقي نماند و جاي خود را در سال 86 به طهماسب مظاهري داد.

طبيعتا سازندگي و ساختن زيرساختهاي نابود شده اقتصادي در دوران جنگ نيز يکي از همين شرايط تثبيت است. یکی از این عامل ها پیشرفت های تکنولوژیک است. تکیه بر گزارش های میدانی و محافل بی طرف محور این تحقیق بوده است.

به گزارش یاهو، ضراب در شهادت خود گفته ترکیه قبل از اینکه او در میامی در سال ۲۰۱۶ بازداشت شود به معاملات نفت با ایران برگشته است. روش مطالعه، تحلیل محتوای اسناد و داده ها و تکیه بر اسناد و گزارش های مراکز رسمی و نظرات صاحب نظران در موضوع می باشد. بحرانهای منطقه باید از طریق گفتگوهای واقعی درون منطقهای و بر اساس تامین حقوق ملتها حل و فصل شود، دخالت بیگانگان در منطقه هیچ مشکلی را حل نمیکند بلکه خود مشکل است من دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان دراز میکنم و دست آنها را به گرمی میفشارم.

رسانه های صهیونیستی پیشتر فاش کردند که استقرار سامانه های پدافند هوایی در امارات سنگ بنای یک سامانه دفاع هوایی منطقهای در خلیج فارس خواهد بود و به اسرائیل هشدار زودهنگام خواهد داد. در همین راستا، دکتر مهدی مطهرنیا، استاد علوم سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی ایران در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: ”آقای رئیسی چهرهای ولایتپذیر و تابع مطلق سیاستهای کلان ابلاغی رهبری نظام ایران است.

شما امتیازتان به تشخص ظاهری و شکل و قیافه نیست؛ امتیازتان به همین است که خودتان را با مردم همسطح کنید، به شکل مردم و در میان مردم باشید، با مردم تماس بگیرید، با آنها انس پیدا کنید، از آنها بشنوید. جهان در حال دگرگونی است و تامین منافع ملتها منوط به درک جهان جدید و «تعامل راهبردی» با قدرتهای نوظهور است و سیاست خارجی موفق سیاست خارجی متوازن خواهد بود.

در همین دوران بود که حمله شوروی به افغانستان شوک بزرگی به آمریکا وارد کرد و از این رو دورهای جدید همزمان با ریاست جمهوری ریگان آغاز شد. در دولت همه مولفههای قدرت ملی تقویت خواهد شد از همه ابزارهای قدرت ملی از جمله دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان استفاده میکنیم تا منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران تامین گردد.

حسن روحانی در جلسه هیات دولت اظهار کرد: در هفتم تیرماه سال 1360 دشمنان این انقلاب و مردم توطئه بزرگی را علیه کشور به وسیله مزدوران و در محل حزب جمهوری اسلامی پیاده کردند. آیا ادعای بایدن و سران حزب دموکرات درخصوص بازگشت به توافق هستهای صحت دارد؟

مقامهای آمریکایی مذکور میگویند، اگر روسیه به کییف، پایتخت اوکراین حمله کند، سقوط آن تنها چند روز زمان نیاز دارد. سخن آخر این که، سیاست خارجی به دلیل اهمیت و خاستگاه آن درجهان کنونی از ویژگی ها و شاخص هایی برخوردار است که توجه بدان در میزان کارایی و تسهیل به اهداف و منافع ملی کشورها اهمیت شایانی دارد.

قالبهای ارزشی میتواند بخشهایی از حوزهی منافع ملی کشورها را تأمین و تبیین کند. به بیان دیگر به رغم این که دولت ها و گروه های تاثیرگذار در سیاست خارجی به ویژه اگر احزاب در راس دولتها فرار داشته باشند، در صورتی که میان منافع ملی آن کشور و ارزشهای حزبی وایدئولوژیک تعارضی خلق شود، بدیهی است که ارجحیت با منافع ملی است و انطباق پذیری خواست های حزبی با خواست های ملی و مردمی وعمومی امری ضروری است.

تحقق منافع ملی در هر کشوری براساس زیرساختهای فرهنگی، هنجاری و تاریخی شکل میگیرد. شما انتقاد کردید از نحوه اجرای هدفمند کردن یارانهها در کشور و قاعدتاً ملزم به اجرای فاز دوم هدفمندی هستید، چگونه این کار شکل میگیرد که هم تورم کنترل شود و هم این کارها انجام شود؟

نه، به این معنی که آقای روحانی خارج از کشور تحصیل کرده است و بیشتر در فرنگ بودهاند. ناگفته پیداست که جهان کنونی با ان چه در گذشته ها بود، تفاوت فاحشی یافته است. همه چیز درباره دیدار پوتین با رئیس جمهور آرژانتین/ شکارچیان حقارت مشغول کارند!

دیدگاهتان را بنویسید