سایت بورس کالای ایران – ورود به سامانه Ime.co.ir

باید توجه داشت که در طول سالهای اخیر مجموعه دستاوردها و تلاشهای صورت گرفته از سوی شرکت خدمات انفورماتیک موجب شد تا این شرکت با ایجاد ظرفیتها و زیرساختهای اساسی و مورد نیاز بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ثروت و سرمایه ملی مطرح شود که مراکز فنی کامپیوترهای بزرگ (main frame)، شبکه مخابراتی اختصاصی (vsat)، شبکه گسترده نصب و نگهداری (پوشش کشوری) و مرکز شتاب از مهمترین این زیرساختها است که ما در اینجا اجمالاً به شبکه شتاب خواهیم پرداخت. در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۲۶۰ واحد، در تراز یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۴۲۲ واحدی متوقف شد. شتاب در ابتدا با ایجاد ارتباط بین دستگاههای خودپرداز سه بانک دولتی شامل: کشاورزی، صادرات و توسعه صادرات و سپس دو بانک خصوصی سامان و کارآفرین، به طور رسمی متولد شد که در مراحل بعدی با اتصال سایر بانکهای کشور (اعم از دولتی یا خصوصی) به مرکز شتاب، میان تمامی بانکها و برخی موسسات اعتباری غیر بانکی به تبادل تراکنش پرداخته و ایده «شبکه واحد پرداخت» را عملیاتی ساخت.

شبکه تبادل اطلاعات بانکی یا مرکز شتاب به دنبال تصویب مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی در اول تیر ماه سال 1381، با هدف بسترسازی برای بانکداری الکترونیکی به صورت یک اداره یا مرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. رشد ثروت در بعضی کشورها مانند هند و چین و خاورمیانه با رشد بالایی رو به رو است، البته با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها و میزان خدمات ارائه شده به ثروتمندان، این ثروت در کشور باقی میماند یا به کشورهای دیگر منتقل میگردد. عدم سرمایهگذاری صحیح در زمینه بانکداری الکترونیکی و استفاده از سختافزارها و نرمافزارهای فرسوده و از رده خارج اروپایی و آمریکایی که خرابیهای پیدرپی این سختافزارهای فرسوده موجب دلزدگی مردم و مشتریان و نارضایتی آنان شده است. البته در سالهای اخیر شرکتهای ایرانی نیز به تولید و عرضه این محصولات پرداختهاند که هر چند به لحاظ کیفیت و تنوع خدمات در سطح بالاتری نسبت به دستگاههای فرسوده خارجی قرار دارند اما هنوز از لحاظ کارایی در مقایسه با دستگاههای جدید خارجی در مرتبه پایینتری قرار گرفتهاند. شایان ذکر است این نوع خاص از تجارت از اوایل دهه 90 میلادی گسترش یافت و به دلیل سهولت در به کارگیری آن و برخورداری از ویژگیهایی چون سرعت، دقت و امنیت مورد توجه مشتریان قرار گرفته و مشتریمداری در آن به رویکردی اساسی و بنیادی بدل گشت.

تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک بر بازارهای جهانی در چند دهه گذشته از یک سو و اهمیت و نقش مبادلات پولی و اعتباری در فعالیتهای تجاری و اقتصادی از سوی دیگر لزوم تمهید بسترها و امکانات لازم در تسهیل انتقال و تبادل پول را بیش از پیش ضروری میساخت. بنابراین سیستم بانکی نخستین ساختاری بود که با تاثیر از نفوذ فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای یکپارچهسازی و افزایش گسترده دامنه نفوذ خود، تکنولوژی روز دنیا را در قرن حاضر بر پایه فناوری اطلاعات (IT) سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد. دنیای امروز و اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده در زمینه تبادل اطلاعات و توسعه فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی هست که این موضوع بکارگیری و اتخاذ روشها و خطمشیهای جدید را در مدیریت و فعالیتهای اقتصادی اجتنابناپذیر مینماید. بله. امکان گرفتن شماره شبا بانک ملی از طریق شماره ۱۶ رقمی روی کارتهای این بانک و همینطور شماره حساب وجود دارد. با کلیک بر روی هریک میتوانید اطلاعات کاملتری از آن صنعت همچون نام نمادهای فعال در آن و… با استفاده از امکانات این شبکه، کلیه دارندگان کارتهای بانکی میتوانند از هر یک از دستگاههای خودپرداز متصل به سیستم شتاب موجودی خود را دریافت کرده و یا با استفاده از پایانههای فروش (pos) متصل به آن اقدام به خرید هر نوع کالا یا خدماتی نمایند.

بهصورت طبیعی روشها و قراردادهای مورد استفاده در بانکداری بدون ربا متفاوت از روشها و قراردادهای بانکداری متعارف خواهد بود؛ چرا که بخش عمدة تخصیص منابع در بانکداری متعارف، براساس قرض با بهره است که اسلام آن را ربا و حرام میداند؛ امّا معنای این تفاوت آن نیست که با آوردن قراردادهای ناسازگار با ماهیت بانک، بانک را از جایگاه خود که بنگاه خاص اقتصادی میان مؤسسههای پولی و مالی است، خارج کنیم. بر این اساس و با توجه به رویکرد مشتریمداری بانکداری الکترونیک میتوان آن را یک کانال ارتباطی میان بانک، به عنوان شخصیتی حقوقی و مشتری به عنوان شخصیتی حقیقی و حقوقی تلقی کرد که فضای وب و اینترنت، تلفنهای همراه و پیامک، تلفنهای ثابت سنتی (تلفنبانک)، کیوسکهای بانکی، فکس، دستگاههای خودپرداز (ATM)، دستگاههای پایانه فروش (POS) و کارتهای هوشمند عمدهترین ابزارها و امکانات فعلی برای ایجاد آن (کانال ارتباطی) است که با اشاعه این امکانات به عنوان ابزارهای دریافت و پرداخت، وابستگی به مبادلات روزانه پول نقد و چک و در نتیجه هزینههای مربوط به چاپ، نگهداری و حمل اسکناس از یک طرف و عبور و مرور مشتریان از طرف دیگر کاهش مییابد. همچنین نماد فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)، سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)، سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)، بانک دی (دی)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)، صنعتی مینو (غصینو)، مدیریت انرژی تابان هور (وهور)، اعتباری ملل (وملل)، پلیمر آریا ساسول (آریا) و گروه توسعه ملی مهر آیندگان (ومهان) تاثیر منفی بر شاخص این بازار را داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید