شرایط گرفتن وام و دستورالعمل های اخذ آن

اگرچه عوامل محصول و خدمت از سوی مدیران اجرایی بانک ها بعنوان منبع پیچیدگی شناخته شده است، اما داده ها نشان می دهد که بانک هایی با تنوع بیشتر محصول/خدمت از بانک هایی که فقط بر رقابت تمرکز کرده اند عملکرد بهتری نشان می دهند. ساختمان صندوق پس انداز بانک ملی به وسیله هنریش، معمار آلمانی، بین سالهای ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ خورشیدی در زمان رضا پهلوی ساخته شد. معماری ساختمان هر چند ساده و سنتی است، اما سردر سنگی بنا که توسط استاد ابوالحسن خان صدیقی ساخته شده است، ویژگی خاصی دارد. هر چند طرح بنا عقلانی و مدرن است، از اسلوب معماری سنتی خردمندانه در آن استفاده شده است. کارکرد سیستمهای بهایابی شامل سیستم بهای تمام شده سنتی و ABC به چهار بخش سطح جزییات، طبقهبندی هزینهها، تناوب گزارشات هزینه و تجزیه و تحلیل انحرافات تفکیک شد. در سالهای بعد که اطلاع دقیقی از تاریخ آن در دست نیست، بخش مختصری با ظاهری کاملاً هماهنگ به بال شمالی ساختمان متصل شد و ترکیب پیشین بنا را به هم زد. این ساختمان از ابتدا برای بانک ملی ایران بنا شد و از آن زمان تا کنون کاربری آن حفظ شده است. ساختمان زورخانه بانک ملی در سال ۱۳۲۵ در خیابان فردوسی ساخته شده است.

علاوه بر محصولات و خدمات متنوعی که بانک ها در حوزه های فناوری اطلاعات ارائه می دهند، نقش فناوری اطلاعات به عنوان زیر ساخت توسعه محصولات جدید و کمک به فرآیند توسعه محصول، غیرقابل انکار است. این روش ها هر یک در طرح های گوناگونی به مشتریان ارائه می شوند. در سمت چپ مدخل ورودی، یک تخته سنگ حجاری شده و در سمت راست نیز، نقش چند دنده و کارگر به عنوان نماد صنعت و کار حجاری شده است. بنابراین کارگزاری که اخباری موثق، تحلیل های جامع و همراه با توضیحات، ویدیو های آموزشی و مواردی از این دست را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران خود قرار دهد، قادر است مشتریان بیشتری را به خود جذب کرده و نقدینگی آن بالاتر خواهد رفت و به نوعی اعتبار آن افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی که بازنشستگان با آن دست و پنجه نرم میکنند، این وامها میتواند تا حدودی برای این قشر راهگشا باشد. وی افزود: همچنین پیشنهاد میشود دولت از محل سپردههای جاری نیز که هیچ گونه هزینهای برای بانک ندارد و سود بزرگی نیز عاید آنها میکنند، استفاده و کف وام ازدواج بایستی مرتباً با سبد هزینه تشکیل یک خانواده جدید به روز شود.

صالح آبادی افزود: وام ۱۰۰ میلیون تومانی یک وام جدید نیست و در مورد تسهیلات خرد باید اطلاع رسانی دقیق تری صورت میگرفت. بنابراین ناب و کاربرد آن، ابزار مناسبی برای سادگی انواع فرایندهایی که از طریق تعاملات سطح بالای انسانی، مهارت های فردی و تجربیات مشخص می شوند نیست. در واقع با این تغییر در گام نخست ضامن کمترین نقش را بهعنوان شرط پرداخت وام ایفا میکند در نتیجه قرار نیست تسهیلات تکلیفی جدیدی به بانکها تحمیل شود. در ادامه مبلغ دقیق این تسهیلات را برای شما آورده ایم. وی افزود: مشتریان بانک عامل بخش مسکن و کسانی که متقاضی ساخت مسکن هستند مانند انبوهسازان نیز میتوانند از تسهیلات جدید بانکی استفاده کنند. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه خوشبختانه با توجه به تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شده است، مشکلی در بخش ارز نداریم و چشمانداز بازارهای جهانی و وضعیت قیمتهای جهانی نفت و محصولات نفتی نیز به گونهای است که وضعیت خوبی را شاهد هستیم، افزود: بنابراین هم از نظر حجمی رشد صادرات داشتهایم و هم از نظر قیمتی وضعیت خوب بوده است که مجموعا باعث بهتر شدن وضعیت عرضه ارز شده است. پیچیدگی فرایند: علیرغم کاربرد وسیعی که از ناب در فرایند ها صورت گرفته است، پیچیدگی فرایند بخصوص در فرایندهای دانش محور هنوز هم در بانک ها بسیار بالاست.

از لحاظ سبک و گونههای شاخص معماری دنیا، این بنا را میتوان تلفیقی از معماری باستانی ایران در دوران هخامنشی و معماری باروک اروپا هم دانست که کلیساهای اروپایی از بارزترین نمونههای آن هستند. اطلاعات آن از 1340 فراتر نمی رود تا چه رسد به اینکه بانکداری بدون بهره را تحلیل یا عملیات بانکی بدون ربا را ذکرکند. تحلیل های دقیق از شاخه های بانکی خاطرنشان می کند که پیچیدگی سازمانی بیش از حد باعث کاهش چابکی در اغلب بانک ها می شود. پیچیدگی سازمان بعنوان عاملی اصلی و ششمین محرک از سوی مدیران در بانک ها شناخته شده است. همانطور که مزایایی را برای بانک ها بوجود آورده اند، دلیلی برای بروز پیچیدگی های نو در آنها شده اند. برج آب بانک ملی با وظایف ذاتی بانک که یک موسسه مالی است ارتباطی ندارد و فقط مجاورت این بنا یا عمارت بانک، برج آب را همنام بانک کرده است. به استناد تصویری در کتاب معماری ایران در عصر پهلوی ، نگارش پرویز رجبی در سال ۱۳۵۵ ساختمان اولیه در یک نگاه کلی دارای ترکیب یک شکل بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید