نباید تلاش کنیم تا فرهنگ دیگری را تغییر دهیم

آنها میگویند این تعبیر شما در ایجاد فرصت برای دشمن در هر اعتراضی میتواند اتفاق بیفتد؛ پس حق اعتراض مدنی کجا حفظ میشود؟ چون این دو اتفاق جدا از هم هستند.

مشاهده شد که برخی کجفهمانه بر طبل پاک کردن فضا میکوبیدند؛ یکسری آدمهایی که بهنظر من فهم سیاسیشان بالا نیست، مرتب بر این طبل میکوبیدند که باید فلانی و فلانی محاکمه و اعدام شوند. این بهنظر من نوعی پنهان کردن ضعف است. بهنظر شما با همین تصور است که الان هم ریشخندانه طلبکار حوادث۱۳۸۸شدهاند و میگویند چرا با مردم برخورد شد!

برخی در جریان مقابل، همچنان بعد از یک دهه معتقدند ماجرای حرمتشکنی در عاشورای۱۳۸۸ برچسبی بود که به اعتراضات زده شد تا بهانهای برای جمع کردن ماجرا باشد؛ بهعنوان یک مورخ و رصدکننده تحولات، تحلیل شما از این ماجرا در فرونشست غبارهای زمانه چیست؟ هدف اصلی جوامع و نظامهای بشری باید مبتنی بر همگرایی بر پایه احترام به نوع بشر و حفظ کرامت انسانی در روابط بینالملل باشد؛ این هدف با رعایت اصول استقلال، معنویتگرایی و حاکمیت ارزشهای الهی، انسانی و اخلاقی بر جوامع بشری و تعاملات بینالمللی تحقق خواهد یافت.

فشارهای خارجی به اوج رسیده و بیشتر از این نمیتواند باشد؛ اقدامات دولت سیزدهم نیز دارد روزبهروز از حجم مشکلات کم میکند کما اینکه در مسئله واکسیناسیون بهدلیل کمکاری و تنبلی آقای روحانی یک مسئله حاد داشتیم و امروز به شرایط عادی برگشتهایم.

الان دولت آقای رئیسی دارد بهتدریج از حجم این قضایا میکاهد ولی هنوز هم میتواند زمینه مسائل اجتماعی را فراهم کند. به بیان دیگر حجم نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی 704 درصد رشد داشته است. انقلاب ایران در میان ده ها انقلاب دیگر تفاوت بارزی دارد.

اهم مسائل دیگر در این فصل که به آنها اشاره می شود، بیان جنبه نوآورانه، اهداف کاربردی، سوالات و فرضیه پژوهش خواهد بود. علاوه بر این، احتجاجات خود امیرالمؤمنین هم خیلی مهم است؛ یعنی امیرالمؤمنین، آن زبان صادق، آن بیان ناطق عنالله در موارد متعدّدی در مقابل مخالفین خودش، به ماجرای غدیر احتجاج کرده؛ از جمله امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) در صفّین یک خطبهای برای اصحاب خودشان میخوانند و آنجا شرح میدهند حادثهی غدیر را و میگویند پیغمبر این جور گفت و این جور ایستاد و مانند اینها، بعد گفت «قُم یا عَلیّ»، علی جان بلند شو؛ من بلند شدم، دست من را گرفت و گفت که خدا ولیّ ما است، من را ولیّ شما قرار داده و هر کسی که من ولیّ او و مولای او هستم، این علی مولای او است؛(۳) این را خود امیرالمؤمنین ذکر میکند.

«وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی اللَّه»؛ مشورتهایت را بکن، بررسیها را بکنید، جوانب را خوب بسنجید، وقتی به نتیجه رسیدید، آنوقت به خدا توکل کنید و وارد میدان بشوید.

سری اول از نیروهای هنگ ۸۲ نیروهای آمریکایی از راه هوایی وارد فرودگاه یسیونکا شدند. اگر این کار محقق شود ما در بحث تولید تحول خواهیم داشت، منوط به اینکه در اجرا دقت فوقالعاده صورت گیرد و برای هر احتمالی راهحلی داشته باشند وگرنه قطعا میتواند مشکلزا باشد ولی همین که دولت وارد یکسری مسائل کلان میشود یعنی اراده حل مشکلات جامعه دارد و قدرت ریسک دارد.

51- در ابتدای دولت نهم 500 مركز فنی و حرفه ای در كشور وجود داشت اما این تعداد اكنون به 676 مركز افزایش یافته كه رشد 35 درصدی داشته است. اگر دولت آقای روحانی انگیزه تلاش بیشتر داشت و وقت بیشتری میگذاشت مسائل به اینجا ختم نمیشد ولی متأسفانه شخص آقای روحانی و برخی وزرای ایشان انگیزه ایثار و فداکاری نداشتند، لذا با کمکاری آنها مسائل کمی جدیتر شده است.

ولی ایشان معتقدند که با پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت نظام دوقطبی به نظام سهقطبی تبدیل شده بود. این کاری ندارد و کافی است ۱۰نفر را در خیابان راه بیندازند تا شعار دهند «رضاخان روحت شاد»؛ این کار را میکنند تا بگویند ملت ایران از نمادهای انقلاب اسلامی فاصله گرفته است. وی با اشاره مجدد نسبت به رویکرد و منش رهبری ایران عنوان کرد: معتقد هستم رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران میتوانند نقش بزرگی را در متحد کردن تمامی گروههای فلسطینی ایفا کنند.

بعد از شروع فرآیند خروج سربازان آمریکایی، متحدان منطقه­ای آمریکا به­ویژه عربستان، نگرانی خود را نسبت به عقب­نشینی آمریکا و ایجاد خلأ قدرت در عراق اعلام کردند، اما دولت آمریکا که در تلاش بود با کم کردن هزینه­ی نظامی و بودجه نظامی خود به سیاست چرخش به سمت آسیا عمل کند، در جهت منافع ملی خویش، نیروهایش را از عراق خارج ساخت.

الان دارند کارهایی که خودشان کردهاند را به نظام نسبت میدهند، گروههایی که میفرستادند تا جلوی خانه نامزدهای رقیب فحش بدهند را به نظام نسبت میدهند، درحالیکه سیاستهای نظام و رهبری این بود که نماینده پیش نامزدها میفرستادند و تذکر میدادند مراقب باشید که فرصت برای دشمن ایجاد میشود. ما از دورانی که توانستهایم اداره کشور را در داخل ببندیم و تصمیمات در داخل گرفته شود، تجربه فراوانی نداریم؛ برخی بدخواهان ایران تلاش میکنند که ما در این عرصه زنجیر شویم و نتوانیم ادامه دهیم تا قانون نهادینه نشود، بهگونهای که همه نیروهای سیاسی محوریت قانون را بپذیرند.

او در ادامه این مصاحبه مفصل، درباره تجربه گفتوگوهای هستهای با ایران و مواضع دولت قبلی آمریکا در این باره صحبت کرد. نظامیان ارتش اسرائیل، هنگام این کشتار، درهاى مسجد را مى بندند و از فرار نمازگزاران جلوگیرى مى کنند. آنها این فرصت را ایجاد کردند و دشمن هم از بس مستاصل است به هر دستاویزی چنگ میزند؛ امروز بحرانهای جدی در کشورهای اسلامی، آفریقا و نقاط مختلف دنیا دارد و موج اسلامخواهی دارد او را کاملا شکننده میکند.

خیلی از اقدامات پنهانی نیز صورت میگرفت که پیامها برای بازگشت به قانون را خنثی کند، یعنی رهبری در جاهایی به برخی عناصر کلیدی سیاسی پیامهایی میدادند که ببینید در صحنه چه کسانی حاضرند و در خیابانها چه شعارهایی مطرح میشود تا از این طریق آنها را به قانون برگردانند و زمینه لازم برای دشمن فراهم نشود. ایشان میخواست عنصر ناشایستی مثل آقای مشایی را بر نظام تحمیل کند که نظام در شرایط عادی به این زیادهخواهی که خلاف مصالح ملی بود تن نمیداد، به همین علت تنشآفرینی میکردند تا بتوانند از موضع برتر خواسته خودشان را تحمیل کنند.

در دولت دوم آقای احمدینژاد کاملا روشن شد که انگیزه ایشان از این امر چه بود و چرا ایشان اقداماتی انجام میداد که این شرایط عادی نشود. مسیر صندوق مسیر قانونمندی است و مسیر خیابان آنارشیسم است؛ هر کسی میتواند هر کاری در خیابان انجام دهد. چنین کاری که در روز تاسوعا و عاشورا صورت گرفت قطعا کار عوامل دشمن بود، اما برخی از کاندیداهای مغرور این فرصت را بهوجود آوردند.

من تصورم این است که ۹دی توقف تنشها برای تعقلگرایی بود و تا حدودی زمینه تنش از بین رفت، اما شکاف اجتماعی که ایجاد شد از بین نرفت. این پنج کشور در بیانیه مداخله جویانه خود در امور داخلی کشور لیبی ادعا کردند انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر به مردم لیبی اجازه می دهد تا یک دولت نماینده و یکپارچه انتخاب و استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی لیبی را تقویت کنند.

من بعنوان یک ایرانی متاسفم برای دولت مردانی که اجازه دادند آدم یک لا قوایی چون حسن روحانی کشور عزیز مون را نابود کنه و غرور جوانان و دوستاران میهن را جریحه دار کنه. آنهایی که در داخل کشور روی این قضیه کار کردند تا سرمایه اجتماعی ترمیم نشود، بیشتر زیادهخواهان سیاسی بودند و آنهایی که در خارج از کشور کار کردند میخواستند بهتدریج تنشهای اجتماعی را افزایش دهند و بستری برای ورود به صحنههای سیاسی داخل کشور فراهم کنند.

دیدگاهتان را بنویسید