کشور های غربی فقط کف دست طالبان را میخوانند

وقتی هم که احمد پورنجاتی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در مقام دفاع از عملکرد ١٠ سال گذشته شهرداری تهران نامهای خطاب به احمدینژاد نوشت و از نبود دید کلان و ملی در نگاه شهرداری انتقاد کرد، این کیهان بود که به مدد شهردار آمد و با زیرسؤالبردن اقدامات شهرداری در دوران قبل مانند احداث خانه هنرمندان، اهدای ملک به انجمن مجسمهسازان و همینطور حاتمبخشی توصیفکردن احداث موزه تناولی، نوشته بود: «همان بهتر که شهردار فعلی دید کلان و ملی نداشته باشد و اصولا چرا مردم تهران باید متقبل هزینههایی شوند که برعهده آنها نیست و براساس کدام منطق قابل فهم باید از شهردار یک شهر دید کلان و ملی توقع داشت درحالی که آن شهر درگیر هزاران مشکل است و دولت هم کمترین احساس مسئولیتی نمیکند».

وقتی اولین بار خدمت ایشان رسیدم، آقای روحانی را در برخورد اول خیلی متواضع و خاکی دیدم و فضای صمیمی و دوستانهای شکل گرفت و ایشان تا درِ دفتر من را بدرقه کردند. بله، دیدم که برخی سایتها که من اسم «خناسان» روی آنها گذاشتهام، نوشتهاند که اصلا جلسه خوبی نبوده است.

برخی از رهبران سیاسی از جمله نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، از جلسه فوق العاده امروز پارلمان انتقاد کرده و گفته است که این جلسه برای سرپوش گذاشتن بر جرائم و رفتارهای تخریبگر و تعرض هایی است که به اموال و دارایی ها دولتی، مردمی و گروه های سیاسی و الحشد الشعبی شده است. در این جلسه که با عنوان «آینده ایران: گفتگو با رضا پهلوی» و با مدیریت مایکل دوران برگزار شد، رضا پهلوی از هرگونه مذاکره دولت آمریکا با حکومت ایران انتقاد کرد و گفت که با این کار آمریکا به مردم ایران خیانت میکند.

در طول دخالت نظامی ناتو در لیبی که طی قطعنامه شورای امنیت در مارس2011 آغاز شد، کاخ سفید به سیاست اوباما به عنوان مدیریت از عقب اشاره کرد؛ این اصطلاح بدان معناست که واشنگتن نیازمندی­های رو به افزایش متحدانش را ﺗﺄمین نخواهد کرد و در حالی­که به متحدینش کمک سیاسی و لجستیک می­کند، در همه جبهه­ها به صورت نظامی وارد نمی­شود.

روزنامه کیهان اردیبهشتماه ٨٣ در خبری از حاکمشدن ضابطه بهجای رابطه در شهرداری با اشاره به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس در زمان شهرداری ملکمدنی قطعه زمینی از وزارت مسکن گرفتند تا بدون رعایت ضوابط و با عنایت ویژه شهردار به ساختوساز اقدام کنند، نوشت: «اما با جابهجایی در سطح مدیریت شهرداری تهران و حاکمشدن ضابطهها بهجای رابطه، روند مذکور متوقف مانده است».

در انتها هم به گزارش روابطعمومی شهرداری تهران اشاره کرده بود که مدعی بود ٧٠ درصد تماسگیرندگان با واحد ١٣٧ از نتیجه اقدامات شهرداری اعلام رضایت کردهاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هرات یکی از ولایات باستانی در افغانستان است که ریشه آن به آریانای قدیم میرسد که در منابع غربی از آن به اسم هریوا یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست امروز دوشنبه شورای امنیت درباره اتهام زنی های بی اساس محور غربی علیه این کشور در ارتباط با حمله ادعایی مسکو به کییف در سخنانی تصریح کرد: نظامیان روسیه در مرز اوکراین مستقر نیستند. اما نواصولگرایانی با عنوان «آبادگران ایران اسلامی» آمدند و شورای شهر دوم را به دست گرفتند، احمدینژاد ناگهان کشف شد.

مثلا حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی مؤتلفه، در جواب مطلبی که سایت آفتابنیوز منتشر کرده بود، نوشته بود: «موضع ما و مؤتلفه نسبت به شهردار موفق و رجاییگونه تهران مشخص است و اینگونه برداشتهای مغرضانه رقبا از ارادت طرفین نمیکاهد».

روزنامه آفتاب یزد با انتشار ارزیابی فوق نوشت: نورپردازی پرچم چین بر روی برج آزادی تهران به مناسبت «سال نو چینی» با بازتابهای خبری متفاوت، با تردید و نوعاً منفی بهخصوص از سوی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور مواجه شد. دو سال بیشتر ساکن ساختمان بهشت نبود؛ اما حضور رسانهای و شهرتی که بهمدد رسانههای همسو پیدا کرد، به اندازهای بود که او را بالاخره به پاستور رساند.

احمدینژاد با روزنامه ما مصاحبه نمیکند، اما در مصاحبهها و سخنرانیهای کموبیش طولانی با رسانههای دیگر، وعده میدهد و ضربالعجل تعیین میکند». شاکی روزنامه سلام که در کنار هاشمیرفسنجانی در انتخابات مجلس ششم به رقابت با اصلاحطلبان برخاسته بود، چه شد که بر رئیس پیشین شورید؟

اگر آن تقدیرنامهها را هنوز نگه داشته باشد، احتمالا امضای هاشمیرفسنجانی یا وزیر کشور منصوب او پای آن خودنمایی میکند. این سکوت خودخواسته است یا از جایی از او خواستهاند که سکوت کند؟ مدیرکل گمرک بازرگان اضافه کرد: در این خصوص ۱۰ هزار و ۲۴۲ اظهار نامه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

او در جمع اعضای فعال دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان درباره چگونگی شهردارشدن احمدینژاد گفته بود: «سابقه دوستی من با دکتر احمدینژاد ٢٥ تا ٢٦ سال است. عبدالله رمضانزاده، سخنگوی وقت دولت، بعدا درباره شکست اصلاحطلبان در انتخابات سال ٨٤ گفت ما از صداوسیما شکست خوردیم. در ماجرای دعوا بر سر انتقال نمایشگاه بینالمللی تهران با دولت، دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در دفاع از شهردار تهران، گفت برخی برای جبران شکست خود به شهردار تهران هجوم آوردهاند.

حتی برخی معتقدند برنامه خبری ٢٠:٣٠ بهنوعی با چنین هدفی؛ یعنی تخریب دولت اصلاحات و بزرگنمایی اقدامات شهرداری تهران و در برابر هم گذاشتن این دو به شکلی غیرمستقیم، راهاندازی شد. گاهی وجه تبلیغی اخباری که درباره احمدینژاد منتشر میشد کاملا نسبت به وجه خبری آن برجستهتر بود. در توربینهای نیروگاه حدود ٢٠٠ میلیارد به نرخ آن روز هزینه شده بود.

او ناشناختهترین عضو فهرست ۳۰نفره ائتلاف خط امام و رهبری در رقابتهای مجلس ششم، با کد انتخاباتی ٠٤١ بود که از قضا کمترین میزان آراي آن فهرست را هم به خود اختصاص داد؛ اما برخلاف رئیس پیشین که رجحان را در انصراف دید، احمدینژاد شکایتکردن را انتخاب کرد.

احمدینژاد وعده داده بود ابدا حرف نزند و عمل کند، رسانههایی که به نوعی با شهرداری همکاری میکنند، هر روز خبرهای داغی از شهردار چاپ میکنند. از سوی دیگر، بخش عمده خودکشیهای صورتگرفته توسط یهودیان مهاجر (عمدتا روسیه و آفریقایی) بوده؛ اقلیتی که سالهاست بهدلیل عدمانسجام در بافت اجتماعی صهیونیستها با معضلات حقوقی، اقتصادی و حتی روانی روبهرو است. در این بخش همچنین موضوع دیپلماسی و راهبردهای واشنگتن در قبال آن بررسی شده و ذیل این عنوان مباحث دیپلماسی رقابتی، ابزارهای دیپلماسی اقتصادی و حکمرانی اطلاعاتی مطرح شده است.

من پیش آقای یونسی رفتم و به او گفتم وزارت اطلاعاتی که ملکمدنی از آن عبور کند و احمدینژاد گیر کند، باید در اصل آن وزارت اطلاعات تجدید نظر کرد.

همان زمان بهروز غریبپور، مدیرخانه هنرمندان، که منتقد سیاستهای شهردار جدید بود برای همین، متهم شده بود در دوران کرباسچی و دیگران مورد حمایت بیشائبه بوده؛ او در میزگردی گفته بود: «این جور نبود در زمان کرباسچی روی پول باشیم، با ملکمدنی و کرباسچی هم این بحثها را داشتیم. این اتفاق جزء کارهای بزرگی بود که در دولت اصلاحات انجام شد و توربینسازی در ایران، بومی شد.

کیهان درادامه همچنان به تمجید از شهرداری ادامه میدهد و مینویسد: «شهرداری از محل صرفهجویی و یافتن منابع جدید کسب درآمد توانسته خدمات ارزشمند و قابلتوجهی در مدت کوتاه پنج ماه انجام دهد و طرحهای مهمی با ادامه ساخت بزرگراهها و پلها و آسفالتهای خیابانها انجام دهد».

دولت اوباما منافع چشمگیری در روابط دیپلماتیک با روسیه دارد – که از مهمترین آنها پرونده هسته­ای ایران و موضع روسیه در قبال این ﻣﺴﺄله است – که باعث می­شود مایل نباشد با اقداماتش در سوریه، این رابطه را به خطر اندازد؛ به خصوص در شرایطی که دولت اوباما، تلاش عمده­ای را برای اقدامات دیپلماتیکی انجام می­دهد که روسیه بازیگر کلیدی در آن است.

دیدگاهتان را بنویسید