186-211, Cambridge University Press, New York

اما این افزایش صادرات و درآمد ارزی مربوط به فروش نفت خام، فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی صادر شده چگونه رخ داده است؟ مدیران بنگاه که تصمیم سرمایه گذاری انجام می دهند به عنوان افراد دست اندرکار و مطلع به طور رسمی نقشی در بازار سهام ندارند ولی به خاطر اینکه پای سهام و سهامداران بنگاه و حساسیت آنها نسبت به ارزش سهام آن در کار است، مدیران تمایل دارند که بازار سهام را در جریان پیشرفت های بنگاه قرار دهند تا بدین وسیله بازار فوق در جریان موفقیت آنها قرار گیرد.

آزمون آنها با استفاده از الگوی گارچ نمایی در میانگین و با توجه به شاخص بازار در دورة زمانی 2002-1980 انجام گرفته است.

طبق آمار پس از اصلاح تعرفه گاز بخش خانگی در سال جاری، میانگین قیمت گاز در داخل کشور دو برابر شده است، در نتیجه درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز در سال آینده نسبت به سال جاری دو برابر خواهد شد(۱۰۰ درصد افزایش)؛ اما طبق بندهای مصارف تبصره ۱۴، سهم شرکت ملی گاز به جای ۱۰۰ درصد افزایش، تنها ۲۰ درصد افزایش داشته و به رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و مابقی درآمدها به سایر بخشها تخصیص داده شده است، البته سازمان هدفمندی همین بودجه شرکت گاز ذیل تبصره ۱۴ را نیز پرداخت نمیکند یا با تاخیر زیاد پرداخت میشود.

به گزارش همشهریآنلاین، رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه امروز که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونین وی و وزرای اقتصاد و نفت برگزار شد بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از حفر اولین چاه نفتی خاورمیانه در مسجدسلیمان در سال 1287 هجری شمسی تاکنون، این شركت کانون تحول و توسعه فنآوریهای جدید بهمنظور استخراج و تولید نفت و گاز بوده است كه راهبری بیش از50 مخزن هیدروكربوری بزرگ و كوچك را در گسترهای افزون بر 400 هزار كیلومتر مربع در استان خوزستان و بخشهایی از استان فارس، كهگیلویه و بویراحمد و بوشهر را بر عهده داشته است.

اگر چه نتایج نشان می دهد که تورم و رشد نرخ اشتغال بر بازده سهام تأثیری ندارد، اما تولید ناخالص داخلی(تأثیر محدود) و رشد شاخص قیمت سهام (تأثیر قابل ملاحظه) بر بازده مؤثر هستند.

شناخت عوامل مؤثر بر بازار سهام می تواند به جهت دهی سرمایه سرمایه گذاران در بازار سرمایه کمک قابل ملاحظه ای نماید. آیا حضور در بازار بورس بین الملل باعث بهبود وضعیت بورس ایران می شود؟ در این میان خبرهای غیررسمی در رسانههای داخلی رقم جدید فروش نفت را بین یک تا ۵/ ۱میلیون بشکه نفت در روز نشان میدهد که اگرچه نمیتوان به آن اتکا کرد اما بودجه فعلی کم و بیش این خبرها را تایید میکند.

نتایج به دست آمده تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص بورس سهام را در هر شش کشور تحت مطالعه تایید کردند اما بسته به ساختار مالی هر کشور اندازه و مقدار این تاثیر متفاوت بود. لذا در این مطالعه ضمن بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب، تأثیر ارزش کل سهام معامله شده در کل دنیا بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران از طریق متغیرهای درآمدنفتی، درآمد سرانه، تورم، تولیدات صنعتی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی برآورد شده است.

لذا در ابتدا به بیان شیوه مدل­سازی سیستم دینامیکی پرداخته شده و سپس در رابطه با شیوه کار اقتصاد سنجی و روش مورد استفاده اشاره می­گردد و توابع تخمین زده شده با روش داده های تابلویی و روش توسط نرم افزار ایویوز بیان می­گردد و نتایج مطرح می­گردد.

آزاد و مخیر هستند ( لذا سرمایه گذاری با بازارهای مالی ارتباط تنگاتنگ دارد). ارزش بازاری بنگاه همچنین بایستی مسئله وقفه های زمانی و هزینه های تعدیل سرمایه گذاری را منظور کرده باشد. تغییر بازده ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند گزینه های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. در تابع شماره (۲)، ضریب ریسک گریزی نسبی را بیان میکند که عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف را نشان میدهد.

این قاعده کلی درباره سهم وزارت نفت هر چند ساده و گویا است؛ اما در مرحله اجرا دچار پیچیدگیهایی در تسویه مالی بین بازیگران مختلف شده است. نوپا بودن استفاده از چنین تکنیکی در صنعت گاز، بیانگر وجود پتانسیلهای گسترش و بسط الگوسازی آن در زمینههای مختلف این صنعت است.

از جمله مهمترین اقدامات کشورهای توسعه یافته، گسترش بازارهای سرمایه و تشویق سرمایه گذاران خارجی می باشد. هماکنون ظرفیت تولید گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران بهطور متوسط ۸۳۰ میلیون متر مکعب در روز میباشد، که ۷۰ میلیون متر مکعب در روز به نیروگاهها و صنایع داخلی، ۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز جهت تزریق به مخازن نفتی، ۳۰ میلیون متر مکعب در روز جهت صادرات به کشورهای همسایه و باقیمانده آن به مصارف خانگی اختصاص دارد.

به این ترتیب، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، برابر با ۵ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت برابر با ۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۷۹۷ هزار دلار خواهد بود. اگر درآمد ارزی سال کل کشور در ۶۵٫۵ درصد ضرب شود، ۱۷ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار سهم دولت خواهد بود.

در نتیجه، آنها قادر به افزایش قیمت و کسب سود بسیار بالایی خواهند بود. در رابطه (2)، به پیروی از اکر و وندالین (2012) شاخص نرخ اکتشاف با تاخیری یکساله بر نرخ توسعه اثر گذاشته است. هاشم کمالی رضایی(1387) به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام پرداخت. دیگر اقتصاددان مجبور نیست برای بیان چگونگی شکل گرفتن انتظارات و ارزیابی عدم اطمینانها به فرضهای اختلافی و جدال آمیز متوسط شود( چون این کار را مکانیسم بازار به طور آماده برای او انجام داده است).

او نیز نتایج مشابه ای به دست آورد: روابط دراز مدت (موازنه) و کوتاه مدت (پویا) قابل ملاحظه ای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بازده سهام بورس سهام کوآلالامپور وجود داشت.

از دو منبع انتظار عایدی دارد یکی از بابت بهره ای که به او پرداخت می شود(درآمد بهره ای اوراق قرضه) و دیگری عایدی بالقوه سرمایه ای (افزایش در قیمت اوراق قرضه در طول زمان خرید تا زمان فروش آن). در زمان پایینتر بودن قیمت از هزینه کل متوسط، شرکتها ضرر میکنند. در جدول ۳ میزان تقاضای گاز هر یک از صنایع عمده به تفکیک آورده شده است.

چارچوب نظری نگهداری سهام که توسط توبین مطرح شد نشان می دهد که افراد در چارچوب نظریه پورتفولیو اقدام به نگهداری سهام می کنند. در زمینه “کارایی اطلاعاتی” بازار سهام در مورد اینکه چه کسی مطلع است و چه کسی تصمیم می گیرد نوعی سردرگمی و ابهام وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید